دانشکده آموزشهای الکترونیکیhttp://128.140.32.67/elecRSS output of دانشکده آموزشهای الکترونیکیen-ussun, 24 sep 2023 02.53.34 +0330قابل توجه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1394 و ماقبل که سنوات مجاز تحصیل آنها به اتمام رسیده است و دانشجویان دارای 3 ترم مشروطی و بالاتربا احتساب مشروطی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 با معدل کل زیر 10 درمقطع کارشناسی- لزوم ثبت نام در سامانه سجادhttp://128.140.32.67/elec/ShowArticle.aspx?artid=6583<div style="text-align: center;"> <span id="ctl00_ColMain_lblBody" style="color: rgb(119, 119,05-03-2022 14.27.35