دانشکده آموزشهای الکترونیکیhttp://128.140.32.67/elecRSS output of دانشکده آموزشهای الکترونیکیen-ussun, 24 sep 2023 04.33.38 +0330اطلاعیه شماره ۱ کارشناسی ارشد-قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۲http://128.140.32.67/elec/ShowArticle.aspx?artid=6822<span11-09-2023 16.50.05اطلاعیه شماره (1) در خصوص انتخاب واحدترم نیمسال اول 1403-1402 مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشدhttp://128.140.32.67/elec/ShowArticle.aspx?artid=6820<span11-09-2023 13.26.26جلسه رفع اشکال ترموديناميک مهندسي شيمي 1 http://128.140.32.67/elec/ShowArticle.aspx?artid=6814<div> <span13-08-2023 13.32.16شرایط ثبت نام ترم تابستان برای دانشجویان آموزش های الکترونیکی دانشگاه صنعتی سهندhttp://128.140.32.67/elec/ShowArticle.aspx?artid=6806