Sahand University of Technologyhttp://128.140.32.67/elecRSS output of Sahand University of Technologyen-ussun, 03 jul 2022 13.42.23 +0330قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه، اطلاعیه مهم در خصوص ارزیابی آموزشی اساتیدhttp://128.140.32.67/elec/ShowArticle.aspx?artid=6686<span id="ctl00_ColMain_lblBody" style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: Tahoma; text-align: justify; background-color: rgb(249, 249, 249);">به اطلاع ان دسته از دانشجویانی که در ارزیابی آموزشی19-06-2022 10.26.51آزمون پایان ترم درس کارگاه عمومی گروه 1(آقای دکتر پیغمبری) در تاریخ 1401/03/28http://128.140.32.67/elec/ShowArticle.aspx?artid=6684به اطلاع دانشجویان محترم درس کارگاه عمومی گروه 1( آقای دکتر پیغمبری) میرساند آزمون پایانترم این درس روز شنبه مورخ 1401/03/28 ساعت 11:00 به صورت مجازی&nbsp; برگزار خواهد شد.<br /> <br /> 16-06-2022 17.10.24اطلاعیه خیلی مهم حذف پزشکیhttp://128.140.32.67/elec/ShowArticle.aspx?artid=6689<span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">به اطلاع دانشجویان گرامی در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه می رساند، کلیه درخواست های حذف پزشکی دروس فقط پس از تایید شورای20-06-1922 15.11.05اطلاعیه مهم دریافت کارت دانشجویی ورودیهای 1400-1399http://128.140.32.67/elec/ShowArticle.aspx?artid=6688به اطلاع دانشجویان محترم ورودیهای 1400-1399 می رساند قبل از ورود به جلسه امتحان از انتظامات دانشکده آموزشهای الکترونیکی کارت دانشجویی خود را تحویل بگیرند.20-06-1922 14.07.25دستورالعمل ویژه دانشجویان جهت شرکت در امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400http://128.140.32.67/elec/ShowArticle.aspx?artid=6687<span style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: Tahoma; text-align: justify; background-color: rgb(249, 249, 249);">ضمن آرزوی سلامتی وموفقیت برای تمامی دانشجویان در امتحانات پایانی نیمسال دوم سال20-06-1922 10.46.27اطلاعیه خیلی مهم درمورد تسویه حساب http://128.140.32.67/elec/ShowArticle.aspx?artid=6685به اطلاع دانشجویان محترم می رساند دربازه زمان امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 1401-1400 مورخ 1401/03/30لغایت1401/004/12از مراجعه حضوری به دانشکده آموزشهای الکترونیکی جهت تسویه حساب (فارغ التحصیلی،انصراف19-06-1922 11.23.58اطلاعیه ارزیابی آموزشی اساتید در نیمسال دوم 1401-1400http://128.140.32.67/elec/ShowArticle.aspx?artid=6682<div style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">جهت مشاهده کامل اطلاعیه ارزیابی اساتید به لینک زیر مراجعه15-06-1922 15.48.44مصوبه شورای آموزشی دانشگاه در خصوص امکان حذف 2 عنوان درس در قالب حذف اضطراریhttp://128.140.32.67/elec/ShowArticle.aspx?artid=6681<table border="0" cellpadding="10" class="text1" style="border-width: initial; border-style: none; border-color: initial; background-color: transparent; font-family: Tahoma; color: rgb(119, 119, 119);15-06-1922 14.50.40مشاهده پیک سنجش- نشریه خبری و اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشورhttp://128.140.32.67/elec/ShowArticle.aspx?artid=6680<div style="text-align: center;"> <a href="http://www.vu-sahand.ir/elec/Downloads/14002/1278.pdf"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong><span style="font-size:14px;">مشاهده پیک15-06-1922 14.31.15آزمون پایان ترم درس تربیت بدنی 2 گروه 1و2 (خواهران) در تاریخ 1401/03/25http://128.140.32.67/elec/ShowArticle.aspx?artid=6679به اطلاع دانشجویان محترم درس تربیت بدنی 2 گروه 1و2 (خواهران) می رساند آزمون پایانترم این درس در سامانه exam9 روز چهارشنبه مورخ 1401/03/25 ساعت 12:00 به صورت مجازی&nbsp; برگزار خواهد شد.<br /> 14-06-1922 16.03.02