r Skip Navigation Links
صفحه نخست
آيين نامه ها
مرکز آموزشهای آزاد
سامانه سما
اتوماسیون اداری
اطلاعیه ها
اخبار
لينک هاي مفيد
جستجو
l 
 

Skip Navigation Links
ساختار سازمانی و افراد
آيين نامه ها
فرم هاExpand فرم ها
تقویم آموزشیExpand تقویم آموزشی
رشته های تحصیلیExpand رشته های تحصیلی
سرفصل مصوب رشته ها و چارت آموزشی Expand سرفصل مصوب رشته ها و چارت آموزشی
تحصیلات تکمیلیExpand تحصیلات تکمیلی
امور دانشجویانExpand امور دانشجویان
نرم افزارهای مورد نیاز
مرکز آموزشهای آزاد
کتابخانه مجازی
سوالات متداول
آلبوم تصاویر
اختراعات و نوآوري هاي دانشجويان
مقاله هاي ارائه شده توسط دانشجويانExpand مقاله هاي ارائه شده توسط دانشجويان
صفحه اصلي
تماس با ما
     

 »  زمان برگزاری جلسه رفع اشکال آنلاین درس شناسایی آماری الگو در تاریخ های 1400/04/01

ه اطلاع دانشجویان محترم درس شناسایی آماری الگو می رساند جلسه رفع اشکال آنلاین درس،به شرح ذیل برگزار خواهد شد.
...

 »  زمان برگزاری جلسه رفع اشکال آنلاین درس آز. روشهای پیشرفته مطالعه مواد (آقای دکتر پروینی )در تاریخ 1400/03/31

ه اطلاع دانشجویان محترم درس آز. روشهای پیشرفته مطالعه مواد (آقای دکتر پروینی) م  »  زمان برگزاری جلسه رفع اشکال آنلاین درس فرآیند انجماد پیشرفته در تاریخ 1400/03/31
به اطلاع دانشجویان محترم درس فرآیند انجماد پیشرفته می رساند جلسه رفع اشکال این درس، روز دوشنبه مورخه 1400/03/31ساعت 9:00 بر ...

 »  زمان برگزاری جلسه رفع اشکال آنلاین درس مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی در تاریخ 1400/03/20

به اطلاع دانشجویان محترم درس مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی رساند جلسه رفع اشکال این درس، روز پنچ شنبه مورخه 1400/03/20 ساعت 10 ...

 »  زمان برگزاری جلسه رفع اشکال آنلاین درس تغییر حالتهای فازی در جامدات (آقای دکتر صمدی) در تاریخ 1400/03/22

به اطلاع دانشجویان محترم درس تغییر حالتهای فازی در جامدات (آقای دکتر صمدی) می رساند جلسه رفع اشکال آنلاین درس،به شرح ذیل بر ...

 »  زمان برگزاری جلسات رفع اشکال آنلاین درس روشهای پیشرفته مطالعه مواد در تاریخ های 1400/03/20و 1400/03/27

به اطلاع دانشجویان محترم درس روشهای پیشرفته مطالعه مواد می رساند جلسات رفع اشکال آنلاین درس،به شرح ذیل برگزار خواهد شد.

 »  زمان برگزاری جلسه رفع اشکال آنلاین درس مکانیک سیالات پیشرفته در تاریخ 1400/03/17

به اطلاع دانشجویان محترم درس مکانیک سیالات پیشرفته می رساند جلسه رفع اشکال این درس، روز دوشنبه مورخه 1400/03/17 ساعت 10:00 ...

 »  زمان برگزاری جلسه رفع اشکال آنلاین درس فرآیند انجماد پیشرفته در تاریخ 1400/03/18

به اطلاع دانشجویان محترم درس فرآیند انجماد پیشرفته می رساند جلسه رفع اشکال این درس، روز سه شنبه مورخه 1400/03/18 ساعت 10:30 ...

 »  زمان برگزاری جلسات رفع اشکال آنلاین درس آز. روشهای پیشرفته مطالعه مواد (آقای دکتر یزدانی )در تاریخ های 1400/03/12و1400/03/19

به اطلاع دانشجویان محترم درس آز. روشهای پیشرفته مطالعه مواد (آقای دکتر یزدانی ) م  »  زمان برگزاری جلسات رفع اشکال آنلاین درس مهندسی سطح پیشرفته در تاریخ های 1400/03/10و1400/03/17و1400/03/24
به اطلاع دانشجویان محترم درس مهندسی سطح پیشرفته می رساند جلسات رفع اشکال آنلاین درس،به شرح ذیل برگزار خواهد شد.

 »  زمان برگزاری جلسات رفع اشکال آنلاین درس متالورژی پودر پیشرفته در تاریخ های 1400/03/10و1400/03/17و1400/03/24

به اطلاع دانشجویان محترم درس متالورژی پودر پیشرفته می رساند جلسات رفع اشکال آنلاین درس،به شرح ذیل برگزار خواهد شد.

 »  زمان برگزاری جلسات رفع اشکال آنلاین درس نفوذ در جامدات در تاریخ های 1400/03/11،1400/03/04و 1400/03/18

به اطلاع دانشجویان محترم درس نفوذ در جامدات می رساند جلسات رفع اشکال آنلاین درس،به شرح ذیل برگزار خواهد شد.
س ...

 »  زمان برگزاری جلسه رفع اشکال آنلاین درس مطالب ویژه در تاریخ 1400/03/10

به اطلاع دانشجویان محترم درس مطالب ویژه می رساند جلسه رفع اشکال این درس، روز دو شنبه مورخه 1400/03/10 ساعت 8:30 برگزار خواه ...

 »  زمان برگزاری جلسات رفع اشکال آنلاین درس شبیه سازی در مهندسی مواد در تاریخ های 1400/03/02و1400/03/09

به اطلاع دانشجویان محترم درس ...

 »  زمان برگزاری جلسه رفع اشکال آنلاین درس ترمودینامیک پیشرفته در تاریخ 1400/02/27

به اطلاع دانشجویان محترم درس ترمودینامیک پیشرفته می رساند جلسه رفع اشکال این درس، روز دوشنبه مورخه 1400/02/27 ساعت 11:00 بر ...

 »  تغییر زمان آزمون میان‌ترم درس تغییر حالتهای فازی در جامدات

به اطلاع دانشجویان محترم درس  تغییر حالتهای فازی در جامدات می رساند جلسه آزمون میان ت ...

 »  زمان برگزاری جلسات رفع اشکال آنلاین درس مهندسی بافت در تاریخ های 1400/02/12و1400/02/19و 1400/02/26

به اطلاع دانشجویان محترم درس ...

 »  (اطلاعيه انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 1400-1399 (مقطع کارشناسي ارشد

بسمه تعالی

 
< ...

 »  تغییر زمان برگزاری کلاس جبرانی درس شکل دادن گرم در تاریخ 1399/11/08

به اطلاع دانشجویان محترم درس شکل دادن گرم می رساند جلسه جبرانی این درس، روز چهارشنبه مورخه 99/10/08  »  زمان برگزاری جلسه رفع اشکال آنلاین درس اولتراسوند و کاربرهای آن در مهندسی پزشکی در تاریخ 1399/11/08
به اطلاع دانشجویان محترم درس اولتراسوند و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی می رساند جلسه رفع اشکال این درس، روز چهارشنبه مورخه ...

 »  زمان برگزاری جلسه امتحان میانترم آنلاین درس ابزار دقیق بیومدیکال در تاریخ 1399/11/01

به اطلاع دانشجویان محترم درس ابزار دقیق و بیومدیکال می رساند امتحان میانترم این درس، روز چهارشنبه مورخه 99/11/01 ساعت 18:00 ...

 »  زمان برگزاری جلسه امتحان میانترم آنلاین درس اولتراسوند و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی در تاریخ 1399/10/24

به اطلاع دانشجویان محترم درس اولتراسوند و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی می رساند امتحان میانترم این درس، روز چهارشنبه مورخه ...

 »  زمان برگزاری جلسه رفع اشکال آنلاین درس شبکه های عصبی در تاریخ 1399/10/23

به اطلاع دانشجویان محترم درس شبکه های عصبی می رساند جلسه رفع اشکال این درس، روز سه شنبه مورخه 99/10/23 ساعت 10:30 برگزار خو ...

 »  زمان برگزاری جلسه رفع اشکال آنلاین درس ترمودینامیک پیشرفته (شیمی)در تاریخ 1399/10/23

به اطلاع دانشجویان محترم درس ترمودینامیک پیشرفته(شیمی) می رساند جلسه رفع اشکال آنل ...

 »  زمان برگزاری جلسه رفع اشکال آنلاین درس انتخاب مواد فلزی در تاریخ 1399/10/20

به اطلاع دانشجویان محترم درس انتخاب مواد فلزی می رساند جلسه رفع اشکال این درس، روز شنبه مورخه 99/10/20 ساعت 8:30 برگزار خوا ...

 »  زمان برگزاری جلسه رفع اشکال آنلاین درس مکانیک سیالات پیشرفته در تاریخ 1399/10/21

به اطلاع دانشجویان محترم درس مکانیک سیالات پیشرفته می رساند جلسه رفع اشکال این درس، روز یکشنبه مورخه 99/10/21 ساعت 11:30 بر ...

 »  زمان برگزاری جلسه رفع اشکال آنلاین درس اولتراسوند و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی در تاریخ 1399/10/17

به اطلاع دانشجویان محترم درس اولتراسوند و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی می رساند جلسه رفع اشکال این درس، روز چهارشنبه مورخه ...

 »  زمان برگزاری جلسه رفع اشکال آنلاین درس ابزار دقیق بیومدیکال در تاریخ 1399/10/17

به اطلاع دانشجویان محترم درس ابزار دقیق بیومدیکال می رساند جلسه رفع اشکال این درس، روز چهارشنبه مورخه 99/10/17 ساعت 15:00 ب ...

 »  زمان برگزاری جلسه رفع اشکال آنلاین درس شناسایی آماری الگو در تاریخ 1399/10/16

به اطلاع دانشجویان محترم درس شناسایی آماری الگو می رساند جلسه رفع اشکال این درس، روز سه شنبه مورخه 99/10/16 ساعت 10:30 برگز ...

 »  زمان برگزاری جلسه رفع اشکال آنلاین درس الکتروفیزیولوژی در تاریخ 1399/10/14

به اطلاع دانشجویان محترم درس الکتروفیزیولوژی می رساند جلسه رفع اشکال این درس، روز یکشنبه مورخه 99/10/14 ساعت 8:30 برگزار خو ...

 »  برگزاری جلسه رفع اشکال آنلاین درس الکتروفیزیولوژی در تاریخ 1399/09/15

به اطلاع دانشجویان محترم درس الکتروفیزیولوژی می رساند جلسه رفع اشکال آنلاین این در ...

 »  زمان برگزاری کلاس جبرانی درس پردازش سیگنال های دیجیتال (آقای دکتر داننده) در تاریخ 1399/09/06

به اطلاع دانشجویان محترم درس پردازش سیگنال های دیجیتال ( آقای دکتر داننده) می رساند جلسه جبرانی این درس، روز پنج شنبه مورخه ...

 »  عدم برگزاری کلاس آنلاین درس شکل دادن گرم درتاریخ 1399/08/28

به اطلاع دانشجویان محترم درس شکل دادن گرم می رساند کلاس آنلاین این درس روز چهارشنبه مورخ 99/08/28 برگزار نخواهد شد.

 »  عدم برگزاری کلاس آنلاین درس ابزار دقیق بیومدیکال درتاریخ 1399/07/01

به اطلاع دانشجویان محترم درس ابزار دقیق بیومدیکال می رساند کلاس آنلاین این درس روز سه شنبه مورخ 99/07/01 برگزار نخواهد شد شروع اولین جلسه کلاس اطلاع رسانی خواهد شد.& ...

 »  عدم برگزاری کلاس آنلاین درس فرایندهای اتفاقی درتاریخ 1399/06/30

به اطلاع دانشجویان محترم درس فرایندهای اتفاقی می رساند کلاس آنلاین این درس روز یکشنبه مورخ 99/06/30 برگزار نخواهد شد.& ...

 »  زمان برگزاری کلاس جبرانی درس تصویربرداری تشدید مغناطیسی در تاریخ 1399/04/25

به اطلاع دانشجویان محترم درس تصویربرداری تشدید مغناطیسی می رساند جلسه جبرانی این درس، روز چهارشنبه مورخه 99/04/25 ساعت 13:0 ...

 »  زمان برگزاری جلسه رفع اشکال آنلاین درس شبکه های عصبی در تاریخ 1399/03/31

به اطلاع دانشجویان محترم درس شبکه های عصبی می رساند جلسه رفع اشکال آنلاین این درس، روز شنبه مورخ ...

 »  زمان برگزاری جلسه رفع اشکال آنلاین درس پردازش تصاویر پزشکی در تاریخ 1399/04/04

به اطلاع دانشجویان محترم درس پردازش تصاویر پزشکی می رساند جلسه رفع اشکال این درس، روز چهارشنبه م ...

 »  زمان برگزاری جلسه رفع اشکال آنلاین درس اولتراسوند و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی در تاریخ 1399/04/03

به اطلاع دانشجویان محترم درس اولتراسوند و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی می رساند جلسه رفع اشکال ا ...

 »  زمان برگزاری جلسه رفع اشکال آنلاین درس پردازش تصاویر پزشکی در تاریخ 1399/03/21

به اطلاع دانشجویان محترم درس پردازش تصاویر پزشکی می رساند جلسه رفع اشکال آنلاین این درس، روز چها ...

 »  زمان برگزاری جلسه رفع اشکال آنلاین درس اولتراسوند و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی در تاریخ 1399/03/21

به اطلاع دانشجویان محترم درس اولتراسوند و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی می رساند جل ...

 »  برگزاری جلسه رفع اشکال آنلاین درس مدل سازی سیستم های بیولوژیکی در تاریخ 1399/03/25

به اطلاع دانشجویان محترم درس مدل سازی سیستم های بیولوژیکی می رساند جلسه رفع اشکال ...

 »  برگزاری جلسه رفع اشکال آنلاین درس مدل سازی سیستم های بیولوژیکی در تاریخ 1399/02/21

به اطلاع دانشجویان محترم درس مدل سازی سیستم های بیولوژیکی می رساند جلسه رفع اشکال آنلاین ...

 »  زمان برگزاری جلسه رفع اشکال آنلاین درس شبکه های عصبی در تاریخ 1399/02/13

به اطلاع دانشجویان محترم درس شبکه های عصبی می رساند جلسه رفع اشکال این درس، روز شنبه مورخه ...

 »  زمان برگزاری جلسه رفع اشکال آنلاین درس پردازش تصاویر پزشکی در تاریخ 1399/02/10

به اطلاع دانشجویان محترم درس پردازش تصاویر پزشکی می رساند جلسه رفع اشکال این درس، روز چهار ...

 »  تغییر زمان برگزاری جلسه رفع اشکال آنلاین درس پردازش سیگنال دیجیتال در تاریخ 1399/02/03

به اطلاع دانشجویان محترم درس پردازش سیگنال دیجیتال می رساند جلسه رفع اشکال این درس، روز چه ...

 »  زمان برگزاری جلسه رفع اشکال آنلاین درس فرایندهای اتفاقی در تاریخ 1398/10/15

به اطلاع دانشجویان محترم درس فرایندهای اتفاقی می رساند  جلسه جبرانی این درس، روز یکشن ...

 »  تغییر زمان برگزاری کلاس آنلاین درس شبکه های مخابراتی

به اطلاع دانشجویان محترم درس شبکه های مخابراتی می رساند کلاس آنلاین این درس تا پایان ترم ب ...

 »  زمان برگزاری کلاس جبرانی درس شبکه های مخابراتی در تاریخ 1398/09/23


به اطلاع دانشجویان محترم درس شبکه های مخابراتی می رساند  جلسه جبرانی این درس، ...

 »  عدم برگزاری کلاس شبکه های مخابراتی در تاریخ 98/09/05 و برگزاری کلاس جبرانی در تاریخ 1398/09/09

به اطلاع دانشجویان محترم درس شبکه های مخابراتی می رساند کلاس این درس، روز سه شنبه مورخه 98/09/05  برگزار نخواهد شد و جلسه جبرانی، روز شنبه مورخ 98/09/09 ساعت 12:30 برگزار خواهد شد.

...

 »  عدم برگزاری کلاس درس شبکه های مخابراتی درتاریخ 1398/08/21 و برگزاری کلاس جبرانی در تاریخ 1398/08/25

به اطلاع دانشجویان محترم درس شبکه های مخابراتی مي رساند کلاس مورخ 98/08/21 برگزار نخواهد شد و کلاس جبرانی روز شنبه مورخ 98/08/25 ساعت 12:30 برگزار خواهد شد. »  عدم برگزاری کلاس درس الکتروفیزیولوژی در تاریخ 1398/07/01

به اطلاع دانشجویان محترم درس الکتروفیزیولوژی مي رساند کلاس مورخ 98/07/01 برگزار نخواهد شد.

 »  عدم برگزاری کلاس مخابرات دیجیتال (جبرانی) درتاریخ 98/02/09

به اطلاع دانشجویان محترم درس مخابرات ديجيتال (جبراني)  مي رساند کلاس مورخه 98/02/09 برگزار نخواهد شد.
ضمنا کلاس این درس دوشنبه هفته آینده مورخه 98/02/16 از ساعت 17:00الی 14:00 خواهد بود.&n ...

 »  زمان برگزاری کلاس جبرانی مخابرات چند رسانه ای در تاریخ 98/02/10

به اطلاع دانشجویان محترم درس مخابرات چند رسانه ای می رساند کلاس جبرانی درس، روز سه شنبه مورخه 98/02/10  ساعت 14 برگزار خواهد شد.


 »  زمان برگزاری کلاس جبرانی ابزار دقیق بیومدیکال در تاریخ 98/02/04

به اطلاع دانشجویان محترم درس ابزار دقیق بیومدیکال می رساند کلاس جبرانی درس، روز چهارشنبه مورخه 98/02/04  ساعت 14 برگزار خواهد شد.


 »  عدم برگزاری کلاس ابزار دقيق بيومديکال در تاريخ 98/01/24

به اطلاع دانشجویان محترم درس ابزار دقيق بيومديکال مي رساند کلاس مورخه 98/01/24 برگزار نخواهد شد.
زمان برگزاري کلاس جبراني متعاقباً اطلاع رساني خواهد شد.

 »  قابل توجه دانشجویان محترم درس مکانیک سیالات پیشرفته - اعلام تغییر زمان برگزاری کلاس

 »  قابل توجه دانشجویان محترم درس الکتروفیزیولوژی- اعلام زمان برگزاری کلاس در روزهای چهارشنبه
به اطلاع دانشجویان محترم درس الکتروفیزیولوژی می رساند از تاریخ 97/07/17 کلاس درس روزهای چهارشنبه از ساعت 11:30-8:30 برگزار خواهد شد.

 »  قابل توجه دانشجویان محترم درس پردازش تصاویر پزشکی - اعلام تغییر زمان برگزاری کلاس در روزهای دوشنبه

به اطلاع دانشجویان محترم درس پردازش تصاویر پزشکی می رساند کلاس درس  از تاریخ 97/07/09 ، روزهای دوشنبه از ساعت 17:00-14:00 برگزار خواه ...

 »  قابل توجه دانشجویان محترم درس تصفیه آب و فاضلاب پیشرفته- اعلام تغییر زمان برگزاری کلاس در روزهای دوشنبه

به اطلاع دانشجویان محترم درس تصفیه آب و فاضلاب پیشرفته می رساند کلاس درس، روزهای دوشنبه از ساعت 13:00-10:00 برگزار خواهد شد.

 »  قابل توجه دانشجويان محترم رشته مهندسي مواد- شناسايي و انتخاب مواد فلزي- عدم برگزاري جلسه رفع اشکال انلاين درس ترموديناميک پيشرفته در تاريخ 96/10/12 و زمان برگزاري کلاس در تاريخ 96/10/13

به اطلاع دانشجويان محترم درس ترموديناميک پيشرفته مي رساند جلسه رفع اشکال آنلاين درس، روز چهارشنبه مورخه 96/10/13 از ساعت 13:00-11:30 برگزار خواهد شد.

 »  قابل توجه دانشجویان محترم رشته مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد فلزی- اعلام برنامه کلاس های رفع اشکال آنلاین در تاریخ های 12 و 13 دی ماه 96

به اطلاع دانشجویان محترم رشته مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد فلزی می رساند کلاس های رفع اشکال آنلاین در تاریخ های 96/10/12 و 96/10/13 مطابق  »  قابل توجه دانشجويان محترم درس پردازش سيگنال ديجيتال پيشرفته- برگزاري اولين جلسه آنلاين درس از تاريخ 96/07/16
به اطلاع دانشجويان محترم درس پردازش سيگنال ديجيتال پيشرفته مي رساند اولين جلسه درس از روز يکشنبه مورخه 96/07/16 ساعت 16:30-14:00 برگزار خواهد شد.

 »  قابل توجه دانشجويان محترم درس شناسايي آماري الگو- برگزاري اولين جلسه آنلاين درس از تاريخ 96/07/16

به اطلاع دانشجويان محترم درس شناسايي آماري الگو مي رساند اولين جلسه درس از روز يکشنبه مورخه 96/07/16 ساعت 13:00-10:30 برگزار خواهد شد.

 »  قابل توجه دانشجويان محترم درس پردازش سيگنال ديجيتال ( جبراني)- برگزاري اولين جلسه آنلاين درس از تاريخ 96/07/15

به اطلاع دانشجويان محترم درس پردازش سيگنال ديجيتال (جبراني) مي رساند اولين جلسه درس از روز شنبه مورخه 96/07/15 ساعت 16:30-14:00 برگزار خواهد شد.

 »  قابل توجه دانشجويان محترم درس بهينه سازي فرآيندها- زمان برگزاري کلاس در تاريخ 96/07/10

به اطلاع دانشجويان محترم درس بهينه سازي فرآيندها مي رساند کلاس مورخ 96/07/10 از ساعت 13:30 برگزار خواهد شد.

 »  عدم برگزاری کلاس بهینه سازی فرایندها در ساعت 13-10 مورخ 96/07/03 و برگزاری کلاس جبرانی در همان روز ساعت 16:30-13:30

به اطلاع دانشجویان محترم درس بهینه سازی فرایندها می رساند کلاس این درس  روز دوشنبه مورخ 96/07/03 ساعت 13:00- 10:00 برگزار نخواهد شد و کلاس جبرانی همان روز ساعت 16:30- 13:30 برگزار خواهد ...

 »  عدم برگزاری کلاس الکتروفيزيولوژي در تاریخ 96/06/29

به اطلاع دانشجویان محترم درس الکتروفيزيولوژي می رساند کلاس مورخ 96/06/29  برگزار نخواهد شد.

 »  زمان برگزاری جلسه مشاوره آنلاین انتخاب واحد دانشجويان رشته مهندسي مواد- شناسايي و انتخاب مواد در تاريخ 96/06/14

به اطلاع دانشجویان محترم رشته مهندسي مواد- شناسايي و انتخاب مواد  می رساند جلسه مشاوره آنلاین انتخاب واحد ، روز سه شنبه مورخ 96/06/14 از ساعت 11:00-10:00 برگزار خواهد شد.

 »  زمان برگزاری جلسه مشاوره آنلاین انتخاب واحد دانشجويان رشته مهندسي برق-مخابرات سيستم در تاريخ 96/06/13

به اطلاع دانشجویان محترم رشته مهندسي برق-مخابرات سيستم می رساند جلسه مشاوره آنلاین انتخاب واحد، روز دوشنبه مورخ 96/06/13 از ساعت 11:00-10:00 برگزار خواهد شد.

 »  قابل توجه دانشجویان محترم درس مطالب ويژه-نانومواد- تغيير زمان برگزاری کلاس های آنلاین

به اطلاع دانشجويان محترم درس مطالب ويژه - نانومواد مي رساند کلاس درس، روزهاي شنبه از ساعت 12:00-10:30 برگزار خواهد شد.

 »  قابل توجه دانشجویان محترم درس شکل دادن گرم- زمان برگزاری کلاس های آنلاین

به اطلاع دانشجویان محترم درس شکل دادن گرم می رساند کلاسهای آنلاین درس، روزهای سه شنبه از ساعت 16:00-14:00 برگزار خواهد شد.

 »  قابل توجه دانشجویان محترم درس شمش ریزی- زمان برگزاری کلاس های آنلاین

به اطلاع دانشجویان محترم درس شمش ریزی می رساند کلاسهای آنلاین درس، روزهای سه شنبه از ساعت 10:30-8:30 برگزار خواهد شد.

 »  زمان برگزاری کلاس جبرانی درس انتقال جرم پیشرفته در تاریخ 95/10/13

به اطلاع دانشجویان محترم درس انتقال جرم پیشرفته می رساند کلاس جبرانی درس روز دوشنبه مورخ 95/10/13 از ساعت 13:00-10:00 برگزار خواهد شد.

 »  عدم برگزاری کلاس ریاضیات پیشرفته در تاریخ 95/10/12 و زمان برگزاری کلاس جبرانی در تاریخ 95/10/13

به اطلاع دانشجویان محترم درس ریاضیات پیشرفته می رساند کلاس مورخ 95/10/12 برگزار نخواهد شد.
کلاس جبرانی درس٬ روز دوشنبه مورخ 95/10/13 از ساعت 17:00-14:00 برگزار خواهد شد.

 »  قابل توجه دانشجویان محترم درس مدلسازی و مشابه – اعلام ناتمام ماندن درس و زمان برگزاری کلاس های آنلاین

به اطلاع دانشجویان محترم درس مدلسازی و مشابه سازی می رساند درس ناتمام اعلام شده است و کلاس های آنلاین از تاریخ 95/10/11 روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 13:00-10:00  برگزار خواهد شد.

 »  زمان برگزاری جلسه رفع اشکال آنلاین درس بهینه سازی در تاریخ 95/10/14

به اطلاع دانشجویان محترم درس بهینه سازی می رساند جلسه آنلاین درس، روز سه شنبه مورخ 95/10/14 از ساعت 16:00-14:00برگزار خواهد شد.

 »  زمان برگزاری جلسه رفع اشکال آنلاین درس متالورژی پودر پیشرفته در تاریخ 95/10/13

به اطلاع دانشجویان محترم درس متالورژی پودر پیشرفته می رساند جلسه آنلاین درس، روز دوشنبه مورخ 95/10/13 از ساعت 1200-10:00برگزار خواهد شد.

 »  زمان برگزاری جلسه رفع اشکال آنلاین درس انتقال حرارت پیشرفته در تاریخ 95/10/12

به اطلاع دانشجویان محترم درس انتقال حرارت پیشرفته می رساند جلسه آنلاین درس، روز یکشنبه مورخ 95/10/12 از ساعت 15:00-14:00برگزار خواهد شد.

 »  زمان برگزاری جلسه رفع اشکال آنلاین درس سینتیک و طرح راکتور پیشرفته در تاریخ های 95/10/12 و 95/10/14

به اطلاع دانشجویان محترم درس سینتیک و طرح راکتور پیشرفته می رساند جلسه آنلاین درس، روز یکشنبه مورخ 95/10/12  و روز سه شنبه مورخ 95/10/14 از ساعت 10:00-8:30 برگزار خواهد شد.
 

 »  زمان برگزاری جلسه آنلاین درس شناسایی آماری الگو در تاریخ 95/10/11

به اطلاع دانشجویان محترم درس شناسایی آماری الگو می رساند جلسه آنلاین درس روز شنبه مورخ 95/10/11 از ساعت 10:00-8:30 برگزار خواهد شد.

 »  قابل توجه دانشجویان محترم درس فرآیندهای تصادفی – زمان برگزاری کلاس آنلاین در روزهای شنبه و دوشنبه

به اطلاع دانشجویان محترم درس فرآیندهای تصادفی می رساند کلاسهای آنلاین درس،  از تاریخ 95/09/13 ، روزهای شنبه و دوشنبه از ساعت 10:00-8:30 برگزار خواهد شد.

 »  قابل توجه دانشجویان محترم درس پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته – زمان برگزاری کلاس آنلاین در روزهای دوشنبه

به اطلاع دانشجویان محترم درس پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته می رساند کلاسهای آنلاین درس،  روزهای  دوشنبه از تاریخ 95/09/15 از ساعت 10:30 برگزار خواهد شد.

 »  قابل توجه دانشجویان محترم درس شناسایی آماری الگو – زمان برگزاری کلاس آنلاین در روزهای یکشنبه

به اطلاع دانشجویان محترم درس شناسایی آماری الگو می رساند کلاسهای آنلاین درس،  روزهای  یکشنبه از تاریخ 95/09/14 از ساعت 10:30-8:30 برگزار خواهد شد.

 »  قابل توجه دانشجویان درس انتقال جرم پیشرفته - اعلام تغییر برنامه هفتگی

به اطلاع دانشجویان محترم درس انتقال جرم پیشرفته می رساند از تاریخ 95/07/19  کلاس درس، روزهای چهارشنبه از ساعت 13:30-10:30 برگزار خواهد شد.

 »  قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد فلزی- تغییر برنامه هفتگی دروس روش هاي پيشرفته مطالعه مواد و نفوذ در جامدات

به اطلاع دانشجویان محترم دروس نفوذ در جامدات  و روش هاي پيشرفته مطالعه مواد می رساند برنامه هفتگی اين دروس تغيير يافته و به شرح جدول ذيل برگزار خواهد شد:


 »  عدم برگزاری کلاس مخابرات بی سیم در تاریخ 94/11/25
به اطلاع دانشجویان محترم درس مخابرات بی سیم می رساند کلاس مورخ 94/11/25 برگزار نخواهد شد.
زمان برگزاری کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

 »  قابل توجه دانشجویان درس تصفیه آب و فاضلاب پیشرفته

به اطلاع دانشجویان درس تصفیه  آب و فاضلاب پیشرفته می رساند برنامه هفتگی کلاس آنلاین این درس در نیمسال دوم سالتحصیلی 95-94 به شرح زیر است:

دوشنبه ها  از ساعت 13:30 الی 16:00

 »  عدم برگزاری کلاس آنلاین درس تئوری پیشرفته مخابرات در تاریخ 94/11/20و برگزاری کلاس جبرانی در تاریخ 94/11/21

به اطلاع دانشجویان درس تئوری پیشرفته مخابرات می رساند کلاس آنلاین این درس روز سه شنبه مورخ 94/11/20 برگزار نخواهد شد و کلاس جبرانی روز چهارشنبه مورخ 94/11/21 از ساعت 8:30 الی 11:00 برگزار خواهد شد.

 »  برنامه هفتگی کلاسهای آنلاین درس تئوری نابجاییها در نیمسال دوم 95-94

به اطلاع دانشجویان درس تئوری نابجاییها می رساند برنامه هفتگی برگزاری کلاس آنلاین این درس در نیمسال دوم سالتحصیلی 95-94 به شرح زیر است:

یکشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 10:30 الی 12:00

 »  برگزاری کلاس آنلاین درس بهینه سازی فرایندها روز سه شنبه مورخ 94/07/07

به اطلاع دانشجویان درس بهینه سازی فرایندها می رساند کلاس آنلاین این درس روز سه شنبه مورخ 94/07/07 از ساعت 8:30 لغایت 11:00 برگزار خواهد شد.

 »  عدم برگزاری کلاس آنلاین درس ترمودینامیک پیشرفته رشته مهندسی شیمی مهندسی فرایند در تاریخ 94/07/05

به اطلاع دانشجویان درس ترمودینامیک پیشرفته رشته مهندسی شیمی- مهندسی فرایند مقطع کارشناسی ارشد می رساند کلاس این درس روز یکشنبه مورخ 94/07/05 برگزار نخواهد شد. زمان برگزاری کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می ...

 »  تغییر برنامه هفتگی درس ترمودینامیک پیشرفته رشته مهندسی شیمی- مهندسی فرایند مقطع کارشناسی ارشد

به اطلاع دانشجویان درس ترمودینامیک پیشرفته رشته مهندسی شیمی- مهندسی فرایند مقطع کارشناسی ارشد می رساند برنامه هفتگی کلاس آنلاین این درس از سه شنبه ها ساعت (12:30- 9:30) به یکشنبه ها ساعت ( 12:00- ...

 »  عدم برگزاری کلاس آنلاین درس مطالب ویژه- نانو مواد در تاریخ 94/07/01

به اطلاع دانشجویان درس مطالب ویژه- نانومواد می رساند کلاس آنلاین این درس روز چهارشنبه مورخ 94/07/01 برگزار نخواهد شد.

 »  اطلاعیه در خصوص برنامه هفتگی کلاس آنلاین درس فرایندهای انجماد پیشرفته

به اطلاع دانشجویان درس فرایندهای انجماد پیشرفته می رساند کلاسهای آنلاین این درس سه شنبه ها و چهارشنبه ها مطابق برنامه هفتگی برگزار می ...

 »  تغییر برنامه هفتگی درس انتقال حرارت پیشرفته

به اطلاع دانشجویان درس انتقال حرارت پیشرفته می رساند برنامه هفتگی کلاس آنلاین این درس از یکشنبه ها ساعت (16:00- 13:30) به چهارشنبه ها ساعت ( 16:00- 13:30) تغییر یافت.

 »  ساعت ارائه درسی مدلسازی و مشابه سازی به صورت آنلاین در تاریخ 94/05/07

به اطلاع دانشجویان درس مدلسازی و مشابه سازی می رساند ارائه پروژه این درس روز چهارشنبه مورخ 94/05/07 از ساعت 14:00 لغایت 17:00 به صورت آنلاین از طریق ال ام اس خواهد بود. لذا دانشجویان بایستی از طریق ال ...

 »  عدم برگزاری کلاس فرآیندهای انجماد پیشرفته در تاریخ 94/03/04 و برگزاری آخرین جلسه درس در تاریخ 94/03/11

به اطلاع دانشجویان محترم درس فرآیندهای انجماد پیشرفته می رساند کلاس مورخ 94/03/04 برگزار نخواهد شد.
جلسه آخر درس روز دوشنبه مورخ 94/03/11 مطابق برنامه هفتگی برگزار خواهد شد.

 »  قابل توجه دانشجویان محترم درس پردازش تصویر (مقطع کارشناسی ارشد)

به اطلاع دانشجویان محترم درس پردازش تصویر می رساند با توجه به قطعی برق دانشگاه صنعتی سهند کلاس مورخ 93/12/24 برگزار نشد. ضمن عذرخواهی از دانشجویان محترم خواهشمند است 2 جلسه کلاس جبرانی را که آقای دکتر ...

 »  زمان برگزاری کلاس آنلاین آشنایی با منابع الکترونیکی و پایگاههای اطلاعاتی ( ویژه دانشجویان درس سمینار مقطع کارشناسی ارشد) در تاریخ 93/11/01

به اطلاع دانشجویان محترم  مقطع کارشناسی ارشد که درس سمینار را اخذ نموده اند می رساند کارگاه آشنایی با منابع الکترونیکی و پایگاههای اطلاعاتی بصورت آنلاین روز چهارشنبه مورخ 93/11/01 ...

 »  زمان برگزاری کلاس تصفیه آب و فاضلاب پیشرفته در روزهای دوشنبه

به اطلاع دانشجویان محترم درس تصفیه آب و فاضلاب پیشرفته می رساند کلاسهای آنلاین درس روزهای دوشنبه از ساعت 17:00-14:00 برگزار خواهد گردید.


تمام مطالب این موضوع

       

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه صنعتی سهند
تبریز - بلوارملت - جنب تراکتورسازی
 
پست الکترونیک | الف تا ی | نقشه سایت | تماس با ما
طراحی و نگهداری: مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی سهند
کلیه حقوق نشر محفوظ است