دانشکده آموزشهای الکترونیکی - اطلاعیه ها

 برگزاری جلسه رفع اشکال درس پردازش سیگنال دیجیتال و آمارحیاتی دکترداننده

 تاريخ: 03/03/02

 به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند جلسه رفع اشکال دروس پردازش سیگنال دیجیتال و آمارحیاتی آقای دکتر داننده به شرح ذیل برگزار خواهد شد :

1-پردازش سیگنال دیجیتال روزچهارشنبه مورخه 1402/03/03 از ساعت 9 الی 10:30

2-آمارحیاتی روزچهارشنبه مورخه 1402/03/03 از ساعت 11 الی 12:30


 درج در سايت توسط : دانشکده آموزشهای الکترونیکی آزاد و تخصصی