دانشکده آموزشهای الکترونیکی - اطلاعیه ها

 تقاضای طرح سوالات و ارسال درخواست ها از طریق آدرس ایمیل دانشکده

 تاريخ: 19/11/01

 ضمن ارزوی موفقیت برای دانشجویان محترم دانشکده آموزشهای الکترونیکی خواهشمند است درخواست هاو سوالات خود در خصوص انتخاب واحد و یا سایر موضوعات آموزشی را فقط از طریق آدرس ایمیل دانشکده ارسال نمایند و مطمئن باشند کارشناسان آموزشی تمام ایمیلها را بررسی و پاسخ خواهند داد. در ضمن با عنایت به حجم تماس های تلفنی و عدم امکان پاسخگویی خواهشمند است از تماس تلفنی با این دانشکده و سایر قسمتهای دانشگاه خودداری فرمایید.
آدرس ایمیل دانشکده:
elearning2@sut.ac.ir


 درج در سايت توسط : دانشکده آموزشهای الکترونیکی آزاد و تخصصی