دانشکده آموزشهای الکترونیکی - اطلاعیه ها

 زمان برگزاری جلسات رفع اشکال آنلاین درس تئوری فرایندهای هیدرو متالورژیکی تاریخهای 1401/02/31، 1401/03/07 و 1401/03/16

 تاريخ: 26/02/01

 به اطلاع دانشجویان محترم درس تئوری فرآیندهای هیدرومتالورژیکی می رساند جلسات رفع اشکال آنلاین درس،به شرح ذیل برگزار خواهد شد.
یکشنبه 1401/02/31 ساعت 10:30
یکشنبه 1401/03/07 ساعت 10:30
دوشنبه 1401/03/16 ساعت 10:30
 درج در سايت توسط : اداره آموزش