دانشکده آموزشهای الکترونیکی - اطلاعیه ها

  زمان برگزاری جلسه رفع اشکال آنلاین درس اندازه گیری الکترونیکی در تاریخ 1400/10/15

 تاريخ: 11/10/00

 به اطلاع دانشجویان محترم درس اندازه گیری الکترونیکی می رساند جلسه رفع اشکال آنلاین درس،به شرح ذیل برگزار خواهد شد.
چهارشنبه 1400/10/15 ساعت14:00


 درج در سايت توسط : اداره آموزش