دانشکده آموزشهای الکترونیکی - اطلاعیه ها

 اطلاعیه بسیار مهم در خصوص معافیت تحصیلی_مقطع کارشناسی_ ویژه دانشجویان پسر

 تاريخ: 29/08/00

        پیرو اطلاعیه های قبلی اداره نظام وظیفه بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان پسرمقطع کارشناسی دانشکده مجازی مشروحه ذیل می رساند که با در دست داشتن مدارک ذکر شده:

  1.   فرم شماره 4 (گواهی آخرین وضعیت تحصیلی دانش آموزان)
  2.   کپی آخرین مدرک تحصیلی
  3.   پرینت قبولی سازمان سنجش
  4.  کپی شناسنامه و کارت ملی
  5.   یک قطعه عکس
 
به اداره پلیس 10+ شهر خودشان مراجعه و پس از اخذ برگه معافیت تحصیلی،  اصل آنرا به آدرس دانشگاه پست نمایید.دانلود کامل متن اطلاعیه 


 درج در سايت توسط : دانشکده آموزشهای الکترونیکی آزاد و تخصصی