دانشکده آموزشهای الکترونیکی - اطلاعیه ها

 زمان برگزاری جلسات رفع اشکال آنلاین درس شیمی عمومی (مبانی شیمی) در تاریخ های 1400/05/13و 1400/05/20

 تاريخ: 12/05/00

 به اطلاع دانشجویان محترم درس شیمی عمومی (مبانی شیمی) می رساند جلسات رفع اشکال آنلاین درس،به شرح ذیل برگزار خواهد شد. 
چهارشنبه 1400/05/13 ساعت 10:00
چهارشنبه 1400/05/20 ساعت 10:00


 درج در سايت توسط : اداره آموزش