دانشکده آموزشهای الکترونیکی - اطلاعیه ها

 زمان برگزاری جلسات رفع اشکال آنلاین درس بیوشیمی در تاریخ های 1400/05/11و 1400/05/18

 تاريخ: 06/05/00

 به اطلاع دانشجویان محترم درس بیوشیمی می رساند جلسات رفع اشکال آنلاین درس،به شرح ذیل برگزار خواهد شد. 
دوشنبه 1400/05/11 ساعت 15:30
دوشنبه 1400/05/18 ساعت 15:30


 درج در سايت توسط : اداره آموزش