دانشکده آموزشهای الکترونیکی - اطلاعیه ها

  عدم برگزاری کلاسهلای روز سه شنبه مورخ 1400/01/31 ساعت 10:30

 تاريخ: 31/01/00

 به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلاسهای روز سه شنبه مورخ 1400/01/31 ساعت 10:30 برگزار نخواهد شد.


 درج در سايت توسط : اداره آموزش