دانشکده آموزشهای الکترونیکی - اطلاعیه ها

 قابل توجه دانشجویان مقطع تحصیلی کارشناسی دانشکده آموزشهای الکترونیکی

 تاريخ: 22/08/99

 ❗️قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده آموزش‌های الکترونیکی کلاس‌های نیمسال اول مقطع کارشناسی از روز سه شنبه مورخ 27 آبان 99 شروع خواهند شد. کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 99 و آن دسته از دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی‌های 98 و ماقبل که در نیمسال جاری از دروس نیمسال اول خود انتخاب واحد کرده‌اند، کلاس‌های خویش را از تاریخ مذکور شروع خواهند کرد. با آرزوی توفیق آموزش دانشکده آموزش‌های الکترونیکی


 درج در سايت توسط : آموزش