دانشکده آموزشهای الکترونیکی - اطلاعیه ها

 دانشگاه ADA کشور آذربایجان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با تخصیص بورس تحصیلی دانشجو می پذیرد

 تاريخ: 15/11/98

 به اطلاع دانشجویان محترم می رساند دانشگاه ADA کشور آذربایجان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با تخصیص بورس تحصیلی دانشجو می پذیرد. علاقمندان به منظور ثبت نام می توانند به آدرس www.ada.edu.az  مراجعه نمایند. شایان ذکر است مدارک صادره از دانشگاه های گروه ج (متوسط) صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشیابی است.

آدرس سایت اداره کل بورس: scholarship.saorg.ir

سامانه سجاد: portal.saorg.ir

سایت ارزشیابی دانشگاه ها: grad.saorg.ir


 درج در سايت توسط : آموزش