دانشکده آموزشهای الکترونیکی - اطلاعیه ها

 عدم برگزاری کلاس شبکه های مخابراتی در تاریخ 98/09/05 و برگزاری کلاس جبرانی در تاریخ 1398/09/09

 تاريخ: 05/09/98

 به اطلاع دانشجویان محترم درس شبکه های مخابراتی می رساند کلاس این درس، روز سه شنبه مورخه 98/09/05  برگزار نخواهد شد و جلسه جبرانی، روز شنبه مورخ 98/09/09 ساعت 12:30 برگزار خواهد شد.


 درج در سايت توسط : آموزش