دانشکده آموزشهای الکترونیکی - اطلاعیه ها

 قابل توجه دانشجویان محترم

 تاريخ: 05/09/98

 بدینوسیله به اطلاع می رساند دانشجویان محترم می توانند برای آگاهی از شرایط بورس تحصیلی دولت چین در سال 2020 می توانند به سایت scholarship.saorg.ir  مراجعه نمایند.


 درج در سايت توسط : آموزش