دانشکده آموزشهای الکترونیکی - اطلاعیه ها

 کلاس آنلاین درس شناسایی آماری الگو روز چهارشنبه مورخ 98/08/29 مطابق برنامه هفتگی از ساعت 14 لغایت 15:30 برگزار خواهد شد.

 تاريخ: 28/08/98

 به اطلاع دانشجویان درس شناسایی آماری الگو می رساند کلاس این درس روز چهارشنبه مورخ 98/08/29 مطابق برنامه هفتگی از ساعت 14 لغایت 15:30 برگزار خواهد شد. درج در سايت توسط : آموزش