دانشکده آموزشهای الکترونیکی - اطلاعیه ها

 عدم برگزاری کلاس درس شبکه های مخابراتی درتاریخ 1398/08/21 و برگزاری کلاس جبرانی در تاریخ 1398/08/25

 تاريخ: 21/08/98

 به اطلاع دانشجویان محترم درس شبکه های مخابراتی مي رساند کلاس مورخ 98/08/21 برگزار نخواهد شد و کلاس جبرانی روز شنبه مورخ 98/08/25 ساعت 12:30 برگزار خواهد شد.
 درج در سايت توسط : آموزش