دانشکده آموزشهای الکترونیکی - اطلاعیه ها

  برگزاری کلاس جبرانی درس میکروپروسسور در تاریخ 98/02/24

 تاريخ: 22/02/98

 به اطلاع دانشجویان محترم درس میکروپروسسور می رساند کلاس جبرانی این درس، روز سه شنبه مورخه 98/02/24  ساعت 8:00 الی 9:30 برگزار خواهد شد. درج در سايت توسط : آموزش