دانشکده آموزشهای الکترونیکی - اطلاعیه ها

 زمان برگزاری کلاس جبرانی بیوشیمی در تاریخ 98/02/04

 تاريخ: 02/02/98

 به اطلاع دانشجویان محترم درس بیوشیمی می رساند کلاس جبرانی درس، روز چهارشنبه مورخه 98/02/04  ساعت 10:00-8:30 برگزار خواهد شد.


 درج در سايت توسط : آموزش