دانشکده آموزشهای الکترونیکی - اطلاعیه ها

 قابل توجه دانشجويان محترم رشته مهندسي مواد- شناسايي و انتخاب مواد فلزي- عدم برگزاري جلسه رفع اشکال انلاين درس ترموديناميک پيشرفته در تاريخ 96/10/12 و زمان برگزاري کلاس در تاريخ 96/10/13

 تاريخ: 11/10/96

 به اطلاع دانشجويان محترم درس ترموديناميک پيشرفته مي رساند جلسه رفع اشکال آنلاين درس، روز چهارشنبه مورخه 96/10/13 از ساعت 13:00-11:30 برگزار خواهد شد.


 درج در سايت توسط : کارشناس آموزش