دانشکده آموزشهای الکترونیکی - اطلاعیه ها

 برنامه زمانی و گروهبندی کلاس های عملی و آزمایشگاهی ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

 تاريخ: 11/03/96

 به اطلاع دانشجویان محترم مقطع کارشناسی که در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 واحد عملی یا آزمایشگاهی اخذ کرده اند می رساند جهت مشاهده برنامه بر روی لینک برنامه کلاس های عملی کلیک کنند.
در ضمن  محل برگزاری کلاس ها  در دانشگاه صنعتی به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف نام درس محل برگزاری کلاس
1 تربیت بدنی 2 خواهران سالن سرپوشیده دانشگاه صنعتی سهند
2 تربیت بدنی 2 برادران زمین چمن دانشگاه صنعتی سهند
3 آز. فیزیک 1 و 2 ساختمان شهید تندگویان دانشگاه صنعتی سهند
4 آز. اندازه گیری و مدار ساختمان شهید چمران دانشگاه صنعتی سهند
5 آز. الکترونیک 1
6 آز. الکترونیک 2
7 آز. ماشین های الکتریکی
8 آز. مدار منطقی
9 آز. میکروپروسسور
 
 


 درج در سايت توسط : آموزش