دانشکده آموزشهای الکترونیکی - اطلاعیه ها

 نحوه درخواست ايجاد ايميل دانشگاهي براي دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد

 تاريخ: 03/09/95

 احتراما بدينوسيله به اطلاع دانشجويان محترم مقطع کارشناسي ارشد مي رساند چنانچه تمايل به دريافت آدرس ايميل دانشگاهي داشته باشند، فرم درخواست را از اينجا دانلود کرده و پس از تکميل، آن را به آدرس ايميل دانشکده ارسال نمايند.


آدرس ايميل دانشکده:
elearning1@sut.ac.ir


 درج در سايت توسط : آموزش