دانشکده آموزشهای الکترونیکی - اطلاعیه ها

 نحوه درخواست صدور معرفینامه مهمان، کارآموزی و گواهی اشتغال به تحصیل

 تاريخ: 17/08/93

 به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جهت صدور معرفینامه مهمان و کارآموزی و گواهی اشتغال به تحصیل، درخواست خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

آدرس ایمیل:
elearning2@sut.ac.ir درج در سايت توسط : مدیر سایت