دانشکده آموزشهای الکترونیکی - اطلاعیه ها

 نحوه تقسیط شهریه متغیر نیمسال اول سالتحصیلی 93-92 و آخرین مهلت ارسال درخواست

 تاريخ: 06/06/92

 

بسمه تعالی
نحوه تقسیط شهریه متغیر نیمسال اول سالتحصیلی 93-92

دانشجویانی که شامل یکی از موارد "الف" یا "ب" هستند درصورت پرکردن  فرم تقاضای تقسیط  تا تاریخ  09/06/92  ( تکمیل فرم درخواست تقسیط شهریه متغیر از قسمت تمرینات درس مربوط به درخواست تقسیط شهریه و ارسال از طریق LMS) و موافقت مرکز با درخواست تقسیط، می­توانند کل شهریه متغیر را بصورت چک پرداخت نمایند:

الف) دانشجویان ورودی 89، 90 و 91 با معدل نیمسال دوم سالتحصیلی 92-91 بالای 15
ب) دانشجویان ورودی 89 و 90  با معدل کمتر از 15 ولی 2 نمره افزایش معدل در نیمسال دوم92-91 نسبت به نیمسال اول92-91
مهم: دانشجویان موارد "الف" یا "ب" بایستی ابتدا شهریه ثابت را پرداخت نمایند سپس کل شهریه متغیر ترم را طی چک فراگیر به تاریخ سررسید  01/10/92 به همراه فرم تقاضای تقسیط موافقت شده، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 13/06/92 به کارشناس امور مالی تحویل دهند و فرم رسید چک را بصورت مهر و امضا شده به آموزش مرکز تحویل دهند. کارشناس امور مالی در تاریخ های 12/06/92 و 13/06/92 از ساعت 9 الی 15  جهت دریافت چک دانشجویان حائز شرایط تقسیط در مرکز حضور خواهد یافت. وضعیت دانشجویانی که فرم رسید چک مهر و امضا شده توسط کارشناس امور مالی را به آموزش مرکز تحویل ندهند به معنی عدم تقسیط شهریه خواهد بود و ثبت­نام آنها باطل و به منزله انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد و کلیه عواقب ناشی از آن برعهده دانشجو خواهد بود.

جدول زمانبندی برای دانشجویان حائز شرایط تقسیط شهریه
09/06/92   آخرین مهلت ارسال فرم درخواست تقسیط از طریق LMS
10/06/92 اعلام اسامی افرادی که با درخواست تقسیط آنها موافقت شده در سایت
11/06/92 تسویه بدهی­ها و پرداخت شهریه ثابت بصورت آنلاین
12/06/92
13/06/92
مراجعه به دانشکده آموزشهای الکترونیکی و انتخاب واحد دستی توسط آموزش و تحویل رسید چک
02/07/92
03/07/92
حذف و اضافه از طریق سما سامانه توسط دانشجو
03/07/92 پرداخت مابقی شهریه متغیر (درصورت اضافه نمودن واحد)
01/10/92 سررسید تاریخ چک
 


 درج در سايت توسط : مدیر سایت