دانشکده آموزشهای الکترونیکی - اطلاعیه ها

 جدول زمانی کلاسهای رفع اشکال آنلاین از تاریخ 13/5/92 لغایت 16/5/92- جدید

 تاريخ: 12/05/92

 به اطلاع دانشجویان محترم می رساند برنامه زمانی کلاسهای رفع اشکال آنلاین از تاریخ 13/5/92 لغایت 16/5/92 به شرح جدول زیر می باشد:

نام درس تاریخ برگزاری کلاس ساعت برگزاری کلاس
محاسبات مهندسی پالایش 13/5/92 15:30-14:00
فیزیک 2 13/5/92 11:30-10:00
فیزیک 2 16/5/92 13:00-11:30
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی 13/5/92 12:00-10:30
انتقال حرارت 1 15/5/92
و
16/5/92
12:00-10:30
انتقال جرم 15/5/92 13:30- 12:00
انتقال جرم 16/5/92 10:30-9:30
و
13:30-12:00
مقاومت مصالح 13/5/92 14:30-12:00
الکترونیک 2 14/5/92
و
15/5/92
و
16/5/92
11:00-9:30
عملیات واحد 1 14/5/92 12:00-10:30
سیستم های کنترل خطی 14/5/92 12:00-10:30
مقدمه ای بر فیزیک پزشکی 14/5/92 12:00-10:30
مدار الکتریکی 1 14/5/92 14:00-12:30
آز. فیزیک 1 14/5/92 11:30-10:00
آز. الکترونیک 1 14/5/92 12:00-10:30
آز. اندازه گیری و مدار و مبانی برق 14/5/92 14:00-12:30
ریاضی 2 14/5/92 11:30-9:30
فرایندهای پالایش 14/5/92 
و
15/5/92
 
12:00-10:30
ریاضی 1 15/5/92 11:00-9:30
معادلات دیفرانسیل 15/5/92 13:00-11:30
مدار الکتریکی 2 15/5/92 12:00-10:30
آز. فیزیک 2 15/5/92 11:30-10:00
ریاضی مهندسی 15/5/92 10:30-9:00
و
12:30-11:00
الکترونیک 1 15/5/92
و
16/5/92
14:00-12:30
آز. فیزیولوژی 15/5/92
و
16/5/92
15:30-14:00
فیزیک 1 16/5/92 11:00-9:30
تکنیک پالس 16/5/92 11:00-9:30
و
12:30-11:00
و
14:00-12:30
ماشین های الکتریکی 16/5/92 14:00-10:30
تجزیه و تحلیل سیستم ها 16/5/92 14:00-12:30


 درج در سايت توسط : مدیر سایت