دانشکده آموزشهای الکترونیکی - اطلاعیه ها

 قابل توجه دانشجویان درس الکترونیک 1 - آخرین مهلت تحویل پروژه درسی

 تاريخ: 18/10/91

 به اطلاع دانشجویان محترم درس الکترونیک 1 می رساند آخرین مهلت تحویل پروژه درس روز شنبه مورخ 30/10/91 ( دانشجویان بایستی فایل خود را به آدرس پست الکترونیکی استاد (h.ozma820@gmail.com) ارسال نمایند.) می باشد.


 درج در سايت توسط : کارشناس آموزش