دانشکده آموزشهای الکترونیکی - اطلاعیه ها

 گروهبندی واحد کارآموزی دانشجویان در نیمسال اول سالتحصیلی 92-91

 تاريخ: 04/10/91

 به اطلاع دانشجویان محترم دانشکده آموزشهای الکترونیکی که واحد کارآموزی را در نیمسال اول سالتحصیلی 92-91 اخذ نموده اند می رساند جهت مشاهده گروهبندی  اینجا را کلیک نمائید.


 درج در سايت توسط : کارشناس آموزش